VISÃO E MISSÃO

VISÃO

A Assembleia de Deus Amsterdam tem como visão, levar as pessoas a ter um estreito relacionamento com Deus e fazer Jesus conhecido de todos os povos, no poder do Espírito Santo. Tudo isso pautado em sentimentos que Deus um dia colocou no coração do líder dessa denominação no País da Holanda.

MISSÃO

Ser sempre uma igreja acolhedora e missionária, tudo na direção de Deus, num compromisso sério com Ele, e fazendo com que seu nome seja glorificado e exaltado pelos povos. Ainda buscar conhecê-Lo na Sua intimidade, poder, Graça e em Sua força. Assim, todo o ministério e membros das nossas igrejas, buscam na Palavra de Deus e na leitura bíblica, uma visão de mobilização de todo povo de Deus pelo crescimento do reino.

VISIE EN MISSIE

VISIE
De Amsterdamse Assemblee van Gods visie is om mensen in een hechte relatie met God te brengen en Jezus bekend te maken aan alle volkeren, in de kracht van de Heilige Geest. Dit alles vanuit gevoelens die God ooit in het hart van de leider van dit kerkgenootschap in Nederland plaatste.

MISSIE

Wees altijd een gastvrije en missionaire kerk, alles in de richting van God, in een serieuze toewijding aan Hem, en het maken van zijn naam verheerlijkt en verheven door de volkeren. Probeer Hem nog steeds te kennen in Zijn intimiteit, macht, genade en kracht. Zo zoeken alle bedieningen en leden van onze kerken in het Woord van God en in de bijbelse lezing een visie om al het volk van God te mobiliseren voor de groei van het koninkrijk.