ANBI

ANBI

Assembléia de Deus Amsterdam

Algemeen

Adres: Den Brielstraat 10- 1055RV  Amsterdam

Email: assembleiadedeusamsterdam@hotmail.com

KvK nummer: 54681308
RSIN nummer: 851400279
Gesticht op 15 februari 2012.

Leiding & bestuur

Het kerkelijk bestuur bestaat uit:

 • De Voorzitter
 • De Secretaresse
 • En een Penningmeester

Dhr. W.A. de Araújo is de voorganger (pastor) en de wettelijke vertegenwoordiger van de kerk..

 • Meneer Wederson Antônio de Araújo is de Pastor
 • Mevrouw Zilda Moraes da Silva is de secretaresse
 • Mevrouw Paula Kellem Taveira de Oliveira Araújo is de penningmeester
 • Beloningsbeleid

Alleen de voorganger ontvangt een vergoeding voor enkele werkzaamheden, zoals vergaderingskosten, vervoerskosten enz.

Tevens ontvangen onze zendelingen in Brazilië en Afrika ook een vergoeding.

Daarnaast zijn er vele vrijwilligers werkzaam.

Doel

1. De stichting heeft ten doel:

 • Het verkondigen van het Heilige Schrift als het woord van God;
 • Het bevorderen van de samenkomsten ter aanbidding van God en het verspreiden van het evangelie van onze Heer en Redder Jezus Christus, zowel in binnen- als buitenland;
 • Het zorgen voor armen, zieken, de wezen, de weduwen en de verlaten oudjes, en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het ondersteunen van evangelische zendingsgenootschappen, het houden van Bijbelstudies en geestelijke opvoeding geven aan allen;
 • Het samenwerken met andere kerken en stichtingen die dezelfde doelen betrachten;
 • Bijbelscholen en andere kerkelijke gemeenten; en dienstig zijn in de ruim zin des woord.

.Kerkactiviteiten

De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

 • Woensdag avond Bijbelstudies.
 • Vrijdag avond bevrijdingsdienst.
 • Zaterdag ochtend vrouwen bidstond.
 • Zondagdiensten met gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschappen.
 • Kinderwerk tijdens de zondagdiensten.

Omzien naar anderen

We doneren als kerk zowel aan lokale goede doelen als aan goede doelen wereldwijd.

In Amsterdam hebben we de volgende projecten:

 • Voedselpakketten voor families in nood.
 • Geestelijke ondersteuning, maatschappelijke ondersteuning aan ieder die er behoefte aan heeft.

Internationale partners, waarmee we samenwerken en die we regelmatig ondersteunen, zijn onder anderen:

 • Guinee-Bissau: hulp voor arme kinderen.
 • Mozambique: Hulp voor het bouwen van een kerk.
 • Brazilië Macapa en Goias: hulp voor een van onze zendelingen.
 • Maatschappelijk werk in Nederland.

Beleidsplan 

Het beleid van Assembleia de Deus Amsterdam is gericht op het verwezenlijken van haar doelstellingen. Met name door het verzorgen van diensten en bijeenkomsten om het evangelie te verkondigen.

De inkomsten zullen worden besteed om vermeldde doelen te verwezenlijken. Assembleia de Deus Amsterdam werft gelden door vrijwilligerstiende en offers, legaten, erfstellingen en baten.

Financiële verantwoording

Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van kerkleden en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes.

Assembleia de Deus Amsterdam is een ANBI erkend kerkgenootschap.

Financiële Verantwoording