Eventos/ Evenementen


Culto de Santa Ceia todo primeiro Domingo do mês.
Heilige Communiedienst elke eerste zondag van de maand.

Culto de Missões, todo Segundo Domingo do mês
Missiedienst elke  tweede zondag van de maand

Culto da Familia, todo terceiro Domingo do mês.
Familiedienst, elke derde zondag van de maand . 

Culto de Louvor e Adoração, quarto Domingo do mês.

Vierde zondag van de maand: lof- en eredienst.