10 Anos de ministério 

10 Jaar bediening


Somos uma comunidade Cristã Evangélica, trabalhando firmemente na propagação do Evangelho, com intuito de levar pessoas ao encontro pessoal com Cristo (Evangelismo), ao crescimento da fé e comunhão (Edificação), à liderança (Capacitação), à intercessão e ao testemunho da Palavra de Deus na Holanda e outros países da Europa. 

Wij zijn een evangelisch-christelijke gemeenschap, die vastberaden werkt aan de verspreiding van het evangelie, om mensen te brengen tot een persoonlijke ontmoeting met Christus (evangelisatie), tot groei van geloof en gemeenschap (oprichting), tot leiderschap (empowerment), tot voorbede en tot het getuigenis van het Woord van God in Nederland en andere landen in Europa.


Venha estar conosco!

Den Brielstraat 10 1055RV Amsterdam

- Próximo ao Bos en Lommer +31 6 81393790